Ľubica

Počet obyvateľov
4376
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
523682
Okres