Veľký Biel

Počet obyvateľov
2703
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
508292
Okres