Martin

Počet obyvateľov
54618
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
512036
Kraj
Okres