Petržalka

Počet obyvateľov
102982
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
529460
Okres