Stakčín

Počet obyvateľov
2434
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
520829
Okres