Galanta

Počet obyvateľov
15863
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
503665
Kraj
Okres