Kalná Roztoka

Počet obyvateľov
539
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
520322
Okres