Nižná Olšava

Počet obyvateľov
432
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
527637
Okres