Krivany

Počet obyvateľov
1220
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
524689
Okres