Jurské

Počet obyvateľov
1027
Podiel rómskych obyvateľov
od 91% do 100%
Kód obce
523577
Okres