Rybník

Počet obyvateľov
171
Podiel rómskych obyvateľov
od 81% do 90%
Kód obce
515507
Okres