Dravce

Počet obyvateľov
816
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
526487
Okres