Partizánske

Počet obyvateľov
21962
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
505315
Okres