Závadka

Počet obyvateľov
603
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
526631
Kraj
Okres