Olšovany

Počet obyvateľov
673
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
521825
Kraj