Petrovo

Počet obyvateľov
103
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
526088
Kraj
Okres