Čáry

Počet obyvateľov
1261
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
504319
Kraj
Okres