Lubeník

Počet obyvateľov
1287
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
525928
Okres