Dúbravy

Počet obyvateľov
943
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
518379
Okres