Hriňová

Počet obyvateľov
7353
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
518468
Okres