Jasov

Počet obyvateľov
3500
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
521493
Kraj