Kuklov

Počet obyvateľov
787
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
504491
Kraj
Okres