Valaliky

Počet obyvateľov
4250
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
522139
Kraj