Veľké Dvorníky

Počet obyvateľov
1303
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
555673
Kraj