Ložín

Počet obyvateľov
825
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
522732
Kraj
Okres