Gemerské Teplice

Počet obyvateľov
362
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
525677
Okres