Dlhoňa

Počet obyvateľov
94
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
527238
Okres