Podhorany

Počet obyvateľov
1901
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
523780
Okres