Gemerská Hôrka

Počet obyvateľov
1285
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525651
Kraj
Okres