Petrovce nad Laborcom

Počet obyvateľov
1083
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
522902
Kraj
Okres