Lentvora

Počet obyvateľov
98
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
511536
Okres