Šaca

Počet obyvateľov
5753
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
599841
Kraj
Okres