Silica

Počet obyvateľov
534
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
526223
Kraj
Okres