Sielnica

Počet obyvateľov
1422
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
518760
Okres