Šurany

Počet obyvateľov
9862
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
503592
Kraj
Okres