Nižný Tvarožec

Počet obyvateľov
532
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
519669
Okres