Lemešany

Počet obyvateľov
1969
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
524743
Okres