Komárno

Počet obyvateľov
32970
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
501026
Kraj
Okres