Bardejov

Počet obyvateľov
31703
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
519006
Okres