Veľké Dravce

Počet obyvateľov
720
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
512010
Okres