Brestov nad Laborcom

Počet obyvateľov
107
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
520071
Okres