Ihľany

Počet obyvateľov
1543
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
523534
Okres