Bzovík

Počet obyvateľov
1135
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
518212
Okres