Švábovce

Počet obyvateľov
1541
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
523950
Okres