Chrasť nad Hornádom

Počet obyvateľov
884
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
543152
Kraj