Tvarožná

Počet obyvateľov
710
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
523984
Okres