Čamovce

Počet obyvateľov
625
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
511331
Okres