Doľany

Počet obyvateľov
719
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
526461
Okres