Hájske

Počet obyvateľov
1306
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
500241
Kraj
Okres