Marcelová

Počet obyvateľov
3874
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
501239
Kraj
Okres